NEOMED, s.r.o.
Stomatologické súpravy     Germicídne žiariče     Ozonoterapia   
NEOMED, s.r.o., Gaštanova 2, 066 01 Humenné, SLOVAKIA , Tel./fax: ++421/57/788 4222
Tel.: ++421/57/788 4220, ++421/57/788 4221,   mail: neomed@neomed.sk
SR     GB